Lợi ích khi “xanh hóa” sản xuất vật liệu xây dựng

Lợi ích khi “xanh hóa” sản xuất vật liệu xây dựng

11:16 19/07/2024
Việc "xanh hóa" cho các sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) được các chuyên gia đánh giá sẽ mở ra thị trường mới cho nhóm ngành này, mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với các sản phẩm nâu, truyền thống cùng loại.