Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở

15:59 16/07/2024
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất trọng tâm hợp tác với Bộ MLIT Hàn Quốc thời gian tới như: tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là đô thị thông minh và nhà ở xã hội.
Ưu tiên nhiệm vụ hiện đại hoá hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu tiên nhiệm vụ hiện đại hoá hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

06:46 17/07/2024
Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hàng không dân dụng, lập quy hoạch các cảng hàng không, ưu tiên đầu tư phát triển...