Xu thế phát triển các khu công nghiệp xanh ở Việt Nam

Xu thế phát triển các khu công nghiệp xanh ở Việt Nam

06:56 17/06/2024
Phát triển các khu công nghiệp xanh, tham gia các hoạt động sản xuất sạch hơn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường để thu hút vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh là xu thế chung, mang lại lợi ích không chỉ cho các nhà phát triển mà còn cho cả các khách thuê...
Xếp ngạch chức danh nghề nghiệp

Xếp ngạch chức danh nghề nghiệp

07:00 21/06/2024
Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.