Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện các dự án NƠXH

09:30 27/11/2023
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư dự án NƠXH có trách nhiệm triển khai các dự án phát triển NƠXH theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu xác định vị trí, khu vực phát triển NƠXH giai đoạn 2023-2025, làm cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/4/2023.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Kế hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phấn đấu đến năm 2025 sẽ triển khai 17 dự án, quy mô 54,3 ha, bố trí dự kiến hơn 12,7 nghìn căn hộ NƠXH.

Trong đó, dự án NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí khoảng 9,4 nghìn căn; 3 dự án nhà ở cho công nhân KCN với khoảng 3 nghìn căn; 2 dự án NƠXH trong quỹ đất 20% với 313 căn.

Cụ thể, thị xã Phú Mỹ có 5 dự án, bao gồm 2 dự án cho đối tượng thu nhập thấp và 3 dự án cho công nhân KCN, quy mô 9,7 ha với hơn 4,2 nghìn căn.

TP Vũng Tàu có 3 dự án, quy mô 11 ha bố trí hơn 4,2 nghìn căn; TP Bà Rịa có 2 dự án quy mô 1,3 ha với hơn 1,9 nghìn căn; huyện Xuyên Mộc có 2 dự án với khoảng 1 nghìn căn; huyện Long Điền có 2 dự án; huyện Châu Đức có 3 dự án và huyện Côn Đảo có 1 dự án.

Theo Kế hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phấn đấu đến năm 2025 sẽ triển khai 17 dự án, quy mô 54,3 ha, bố trí dự kiến hơn 12,7 nghìn căn hộ NƠXH.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến nguồn vốn để hoàn thành phát triển NƠXH giai đoạn 2023-2025 khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động xã hội (ngoài ngân sách) khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách là 225 tỷ đồng.

Để triển khai các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”, phù hợp với nhu cầu nhà ở của tỉnh.

Cùng đó, đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư dự án NƠXH có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án phát triển NƠXH theo đúng nội dung và tiên độ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp UBND cấp huyện triển khai ngay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi được UBND tỉnh công nhận là chủ đầu tư theo quy định; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện đối với dự án NƠXH.

Mặt khác, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định; cân đối nguồn vốn để xây dựng cụ thể lộ trình, tiến độ thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định về lập dự án đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện báo cáo tiến độ dự án theo định kỳ hoặc đột xuất làm căn cứ đánh giá kết quả triến khai Kế hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố danh mục dự án NƠXH có nhu cầu vay vốn gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, dự án NƠXH tại Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B), tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức là dự án duy nhất của tỉnh có nhu cầu vay vốn theo Chương trình tín dụng gói 120 nghìn tỷ đồng trong đợt 1.

Dự án này do Công ty TNHH Lan Anh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất xây dựng khoảng 10.174 m², số lượng 187 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vay vốn của chủ đầu tư là 150 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, dự án đã thi công 84 căn.

 

Bình luận