Bình Dương rà soát vướng mắc các dự án bất động sản để tháo gỡ khó khăn

07:00 30/05/2023
UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Xây dựng rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS) và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, những tháng đầu năm 2023, thị trường BĐS và hoạt động của các doanh nghiệp (DN) BĐS của cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện các dự án BĐS.

Trong đó, có nguyên nhân do thủ tục pháp lý đầu tư dự án nhà ở, BĐS còn chồng chéo, vướng mắc dẫn đến thời gian thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của dự án đầu tư.

Đồng thời, về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn vênh nhau khi xem xét chủ trương đầu tư; nhiều dự án không triển khai được do quy định về phương pháp xác định giá, cơ chế và thủ tục xác định giá đất thị trường hiện nay còn vướng mắc.

Bên cạnh đó, việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, năng lực của nhà đầu tư đã ảnh hưởng rất lớn đến thanh khoản của DN BĐS, người mua và thị trường.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN kinh doanh BĐS và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bên vững, đồng thời, triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án BĐS.

Từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án BĐS để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng đó, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án BĐS thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có kết quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"; Đề án "Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình - Kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung - cầu đối với thị trường nhà ở, BĐS.

Tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, BĐS đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án BĐS, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu rà soát quy định của pháp luật về đất đai để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đất đai để thực hiện dự án BĐS của DN; hỗ trợ chủ đầu tư các dự án vướng giải tỏa, điều chỉnh giới ranh quy hoạch, phương án bồi thường...

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các DN BĐS, DN có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự.

Đồng thời, tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án BĐS đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, các Sở, ngành, địa phương, các DN triển khai các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thúc đẩy thị trường BĐS lành mạnh, bền vững.

Mới đây, ngày 27/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương và DN triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Các Bộ, ngành và địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết.

Đồng thời, tập trung hướng dẫn các địa phương về các quy định thuộc lĩnh vực của mình để giải quyết vướng mắc hiện tại, không trả lời né tránh. 

Bình luận