Đô thị

 Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư chỉnh trang đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi

Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư chỉnh trang đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi

Xuân Lam Xuân Lam - 15:54, 29/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 317 tỷ đồng.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút được thực hiện tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, với quy mô diện tích 20.089,8m2. Trong đó, đất ở xây nhà biệt thự với 28 căn nhà (chiều cao tối đa 03 tầng), với tổng diện tích là 12.750,46m2; đất công cộng - thương mại dịch vụ (chiều cao tối đa 05 tầng) với tổng diện tích là 1.122,64m2; đất giao thông, trạm xử lý nước thải và đất cây xanh với tổng diện tích là 6.216,7m2.

Dự án được thực hiện trong vòng 03 năm kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định; thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Đây là dự án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Việc đầu tư dự án này nhằm xây dựng khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị, xây dựng mới với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, đồng thời tạo cảnh quan kiến trúc, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; làm cơ sở cho việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn