Kinh tế xây dựng

 Điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán công trình giao thông

Điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán công trình giao thông

Thu Thảo Thu Thảo - 14:23, 11/06/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổng hợp, cung cấp hồ sơ, số liệu... để có cơ sở sửa đổi, bổ sung đối với các định mức còn thiếu và bất cập, ảnh hưởng lớn tới chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức xây dựng của các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã nhận được phản ánh từ một số Bộ, ngành và địa phương về việc thiếu định mức hoặc định mức ban hành còn bất cập tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ảnh hưởng lớn tới chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung đối với các định mức này, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn số 3423/BXD-KTXD đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp và chỉ đạo các BQLDA các công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, cung cấp hồ sơ, số liệu.

Cụ thể, đối với công tác thi công móng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng, Bộ Xây dựng đề nghị tổng hợp, cung cấp các hồ sơ thi công thí điểm (thi công thử) cấp phối đá dăm các loại và cấp phối đá dăm gia cố xi măng của các gói thầu thuộc dự án, công trình đã và đang thực hiện từ năm 2022 đến nay, đồng thời điền các thông tin, số liệu theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. 

Đối với công tác rải thảm mặt đường bằng bê tông nhựa, đề nghị tổng hợp, cung cấp báo cáo thi công thử cấp phối bê tông nhựa các loại của các gói thầu thuộc dự án, công trình đã và đang thực hiện từ năm 2022 đến nay, đồng thời điền các thông tin, số liệu theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. 

Với các hồ sơ thi công thí điểm, Bộ Xây dựng đề nghị báo cáo thi công thử và phụ lục các thông tin, số liệu gửi về Bộ trước ngày 20/6/2024. 
 

Ý kiến của bạn