Infographic

 [Infographics] Phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh

[Infographics] Phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh

07:10, 14/06/2022

Chủ động phát triển kinh tế tuần hoàn là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam+

Ý kiến của bạn