Hải Dương

Miễn tiền thuê đất các dự án đầu tư xã hội hóa

18:32 27/08/2023
UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, quyết định trên áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất tại khu vực đô thị và không áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, chế độ ưu đãi về đất đai được UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị được thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận.

Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định này đối với thời gian thuê đất được gia hạn.

Điểm chung của 22 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương là chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Ảnh minh họa: Internet.

Trường hợp ngân sách tỉnh không có khả năng cân đối để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, điều kiện để được hưởng chế độ ưu đãi về đất đai thì dự án đầu tư xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Dự án triển khai thực hiện và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô được UBND tỉnh chấp thuận và các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở KH&ĐT chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, công bố danh mục các dự án đầu tư xã hội hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh ở từng thời kỳ để thu hút, kêu gọi đầu tư.

Đồng thời, chủ trì cùng với các sở, ngành và địa phương liên quan khác tổ chức thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xã hội hóa ngoài khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương giao hướng dẫn các nhà đầu tư dự án đầu tư xã hội hóa thực hiện trình tự, thủ tục để được miễn tiền thuê đất và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Điều 4 Quyết định này.

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương có hiệu lực từ ngày 20/8/2023.

Bình luận