Những địa phương nào chưa phê duyệt chương trình phát triển nhà ở?

09:28 30/03/2022
Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn nhiều địa phương chưa phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị có nhà ở.

Tuy nhiên, theo văn bản của Bộ Xây dựng gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 14/3 về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 cho thấy, vẫn còn nhiều địa phương chưa phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, các địa phương chưa kịp thời phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 bao gồm: TP Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, một số địa phương chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở, trong khi đó theo quy định thì Chương trình phát triển nhà ở là căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở bao gồm: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ngãi, Trà Vinh.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở nhưng nội dung của Chương trình phát triển nhà ở chưa đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật về nhà ở bao gồm: Hải Dương, Nghệ An, Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long...

Theo Bộ Xây dựng, đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030, thì căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (nay là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội) để xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021-2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021-2030) trong năm 2022.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 hoặc có thời hạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở áp dụng cho giai đoạn 2021-2030 để đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở (giai đoạn 2021-2030) nhưng chưa xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm (giai đoạn 2021-2025), Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 5 năm (2021-2025) trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021-2025), Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 theo đúng yêu cầu của pháp luật nhà ở.

Đối với địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở nhưng chưa có Chương trình phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021-2025) hoặc giai đoạn 10 năm.

Bình luận