Thị trường

 Những địa phương nào đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022?

Những địa phương nào đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022?

Huyền Trang Huyền Trang - 13:50, 17/07/2022

Theo quy định tại Điều 14, 15 của Luật Nhà ở năm 2014, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của địa phương cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở địa phương hàng năm và 5 năm. 

Bên cạnh đó, các dự án phát triển nhà ở được chấp thuận phải nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Số liệu báo cáo toàn diện thị trường bất động sản năm 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến 30/6/2022 có 44 địa phương đã ban hành Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Đáng chú ý, tính đến 30/6/2022 mới chỉ có 09 địa phương đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 bao gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Tây Ninh, TP.HCM, Bến Tre.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn từ nay đến năm 2025 và 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định của Luật Nhà ở.

Trong đó, xác định rõ có danh mục các dự án nhà ở để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn.

Ý kiến của bạn