Pháp luật xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thu Ngân Thu Ngân - 10:26, 11/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng và cháy chữa cháy.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC). 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện (PCCC) được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho phương tiện PCCC nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ, hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước, nhập khẩu phương tiện PCCC; Cơ quan tổ chức có chức năng kiểm định phương tiện PCCC; Cơ quan tổ chức có liên quan về quản lý chất lượng phương tiện PCCC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2022.

Ý kiến của bạn