Chỉ đạo điều hành

 Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 20/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 19/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, cụ thể về công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật.

Cụ thể, chuẩn bị đầy đủ về thành phần hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất của dự thảo và các tài liệu trong hồ sơ. Tăng cường các phương pháp lấy ý kiến thực chất, hiệu quả, giải trình đầy đủ ý kiến, góp ý của cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

Chú trọng rà soát nội dung dự án, dự thảo với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo với quy định hiện hành và văn bản dự kiến ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng được giao chủ trì các dự án luật tập trung nguồn lực, chỉ đạo, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình hồ sơ dự án luật đúng quy định.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện tờ trình của Chính phủ và dự thảo Đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/3.

Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15/5 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Khẩn trương ban hành các thông tư quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành, quy chuẩn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để kịp thời hướng dẫn tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các văn bản liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế; định mức đơn giá xây dựng, quy chuẩn đường cao tốc…

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, đôn đốc quá trình hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.

Ngày 06/02/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký ban hành Quyết định số 113/QĐ-BXD về việc Thành lập Tổ công tác triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng VLXD cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Trước đó, tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát sửa đổi, bổ sung điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp với thực tế và khả thi trong triển khai; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa phù hợp hoặc còn thiếu…

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo, tổ chức xác định danh mục, lập kế hoạch rà soát định mức dự toán các công tác xây dựng đặc thù của ngành, tổ chức xây dựng các định mức dự toán thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành…

Bộ trưởng Bộ TN&MT có quy định riêng về khai thác vật liệu san lấp nhằm đơn giản hóa tối đa các trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ; hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục khai thác cát biển đã được đánh giá tài nguyên để kịp thời khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL theo cơ chế đặc thù…

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, giá VLXD, đơn giá nhân công xây dựng bảo đảm đầy đủ, phù hợp với giá thị trường…

Ý kiến của bạn