Thị trường

 Tiếp tục triển khai hàng loạt dự án nhà ở cho công nhân

Tiếp tục triển khai hàng loạt dự án nhà ở cho công nhân

Thanh Trà Thanh Trà - 07:03, 03/08/2022

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước có 253 dự án nhà ở dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600 ha.

Liên quan đến quỹ đất nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, trong đó có quỹ đất NƠXH khu vực đô thị, Bộ Xây dựng vừa cho biết, qua tổng hợp báo cáo của 60/63 địa phương, đến năm 2020 đã có 2.256 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích đất là 43.783 ha.

Trong đó có 1.040 dự án dành quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng NƠXH với tổng diện tích đất ở đã bố trí là 3.359 ha.

Trong số 1.040 dự án nêu trên có 507 dự án NƠXH độc lập với tổng diện tích đất là 1.375 ha và 367 dự án nhà ở thương mại (có quy mô diện tích đất lớn hơn 10 ha tại đô thị loại 3 trở lên) bố trí 1.601 ha làm NƠXH.

Đồng thời, có 119 dự án nhà ở thương mại (dưới 10 ha tại đô thị loại 3 trở lên) bố trí 167 ha làm NƠXH và có 47 dự án tại đô thị loại 4,5 dành bố trí 214 ha xây dựng NƠXH.

Về quỹ đất nhà ở công nhân, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2021, trên phạm vi cả nước có 392 khu công nghiệp được thành lập. Trong đó, có 286 khu công nghiệp đang hoạt và 106 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản.

Đối với việc quy hoạch quỹ đất làm NƠXH cho công nhân khu công nghiệp, tổng hợp chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và báo cáo của các địa phương thì mục tiêu đến năm 2020 cả nước dành khoảng 600 ha đất làm NƠXH cho công nhân khu công nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước có 253 dự án nhà ở dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600 ha (trong đó đã hoàn thành 112 dự án với diện tích đất hơn 250 ha và đang tiếp tục triển khai 112 dự án với diện tích đất hơn 350 ha).

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc dành quỹ đất làm nhà ở cho công nhân khu công nghiệp cơ bản đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 41% diện tích đất được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ NƠXH, nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển NƠXH, nhà ở công nhân.

Theo đó, đối với nhà ở công nhân khu công nghiệp đến nay toàn quốc đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, với tổng diện tích 3.135.000 m².

Đồng thời, đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng) 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ, tổng diện tích 8.045.000 m2.

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi nền kinh tế, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 13 dự án NƠXH dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 6.000 căn, với tổng diện tích khoảng 300.000 m² sàn xây dựng.

Đã khởi công, động thổ 13 dự án với tổng số khoảng 28.855 căn, tổng diện tích xây dựng khoảng 1.540.320 m².

 

Ý kiến của bạn