104 cơ sở hoạt động trong ngành Xây dựng phải kiểm kê khí nhà kính

07:00 03/02/2022
Lĩnh vực Xây dựng là 1 trong 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo Phụ lục số 1 của Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, có 6 lĩnh vực nằm trong danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Năng lượng (Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên; Giao thông vận tải (Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải); Xây dựng (Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng); Các quá trình công nghiệp (Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác); Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp) và Chất thải (Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải).

Ngoài ra, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTgcũng ban hành kèm theo các phụ lục là danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Công thương, Xây dựng; ngành Tài nguyên và môi trường…

Trong đó, đối với ngành Xây dựng có 104 cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính như: Nhà máy Xi măng Trung Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh; Nhà máy Xi măng X18 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng X18; Nhà máy Xi măng Vĩnh Sơn thuộc Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn; Nhà máy Xi măng Sơn La thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn; Nhà máy Xi măng Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên; Nhà máy Xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; Nhà máy Xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;…

 

Bình luận