Thị trường

26 tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

26 tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Khải An Khải An - 07:00, 28/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho biết, tính đến tháng 10/2023 đã có 26/26 địa phương lập, phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cụ thể, số liệu báo cáo tổng kết năm 2023 của Bộ Xây dựng về chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 (Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) cho biết, các tỉnh đã và đang thực hiện hỗ trợ cho khoảng 13,1 nghìn hộ/32,3 nghìn hộ, đạt tỷ lệ khoảng 40,69% kế hoạch năm 2023.

Trong đó, đã giải ngân vốn đã cấp từ ngân sách trung ương khoảng 292 tỷ đồng/1 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,63% kế hoạch năm 2023. Giải ngân vốn ngân sách địa phương khoảng 35,8 tỷ đồng.

Về chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản gửi Bộ LĐTB&XH, chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND 26 tỉnh có huyện nghèo để triển khai dự án, bao gồm:

Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, An Giang.

Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: ITN.

Đồng thời, tổ chức đoàn công tác về việc thực hiện phổ biến chính sách pháp luật, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tổ chức đoàn công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.  

Đối với chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo báo cáo của các địa phương có khoảng 230 nghìn hộ nghèo có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở.

Để tiếp tục hỗ trợ theo chuẩn nghèo mới trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện chính sách và đang hoàn thiện dự thảo quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Ý kiến của bạn