Thị trường

27 dự án nhà ở công nhân đang được triển khai xây dựng

27 dự án nhà ở công nhân đang được triển khai xây dựng

Huy Thảo Huy Thảo - 09:00, 07/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa cho biết, số lượng dự án nhà ở công nhân đang triển khai xây dựng trên cả nước trong quý III là 27 dự án với 20.250 căn.

Theo đó, các dự án trên tập trung chủ yếu tại các tỉnh Long An, Phú Thọ, Bắc Giang, số lượng dự án bằng khoảng 112,5% so với quý II/2022.

Số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, trong quý III, chỉ có 01 dự án nhà ở công nhân được cấp phép mới với 865 căn tại Phú Thọ, trong khi quý trước không có dự án mới được cấp phép.

Bên cạnh đó, trong quý III, cũng chỉ có 01 dự án nhà ở công nhân được thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại tỉnh Bắc Giang với số 864 căn.

Theo Bộ Xây dựng, đối với nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, trong quý có thêm 02 dự án nhà ở thu nhập thấp hoàn thành với 310 căn tại Kon Tum, Trà Vinh, số lượng dự án bằng khoảng 66,7% so với quý II/2022.

Đáng chú ý, số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp đang triển khai xây dựng là 46 dự án với 25.216 căn.

Số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp được cấp phép mới là 01 dự án với quy mô 690 căn tại Thái Bình.

Số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 06 dự án với 2.327 căn hộ.

Số lượng dự án bằng khoảng 85,7% so với quý II/2022 và bằng khoảng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

Ý kiến của bạn