Tài chính- đầu tư

3 dự án đường bộ cao tốc được “rót“ 6.458 tỷ đồng 

3 dự án đường bộ cao tốc được “rót“ 6.458 tỷ đồng 

Thanh Nga Thanh Nga - 08:30, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chỉnh phủ vừa giao tổng số 6.458 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 cho 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 30/3/2024 về việc giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 cho Bộ GTVT và 8 địa phương để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ GTVT và 8 địa phương được giao vốn bổ sung là: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN và đầu tư công.

Theo các Phụ lục kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TTg, số tiền mà Bộ GTVT và các địa phương được phân bổ như sau: Bộ GTVT được phân bổ 2.571 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa 600 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk 300 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai 150 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 487 tỷ đồng; An Giang 1.000 tỷ đồng; TP Cần Thơ 500 tỷ đồng; tỉnh Hậu Giang 50 tỷ đồng và tỉnh Sóc Trăng 800 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15, 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Bộ GTVT và 8 địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Các Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định.

Cả 3 tuyến đường bộ cao tốc đã được Bộ GTVT cùng các địa  phương nơi có cao tốc đi qua phối hợp triển khai và khởi công vào trung tuần tháng 6/2023. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 khởi công ngày 17/6/2023; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 khởi công ngày 18/6/2023.

Ý kiến của bạn