Đô thị

 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

Thanh Nga Thanh Nga - 15:40, 15/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong chiều 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đồng thời 03 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ.

Kỳ vọng thu nhận ý kiến thiết thực

Hội thảo chuyên đề 1 có chủ đề “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”, tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Hội thảo chuyên đề 2 có chủ đề “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”, tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị.

Hội thảo chuyên đề 3 có chủ đề “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, tập trung tọa đàm về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị.

Ban Tổ chức kỳ vọng thu nhận các ý kiến gợi mở tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị. Ảnh minh họa.

Thông qua các hội thảo chuyên đề, Ban tổ chức kỳ vọng thu nhận các ý kiến thiết thực và hiệu quả, gợi mở tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị, tạo cơ sở, căn cứ để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững, phù hợp với đặc điểm của các vùng miền, đặc thù, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước.

Đồng chủ trì các hội thảo chuyên đề là đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban KHCN&MT Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, lãnh đạo các cục, vụ chức năng của Bộ Xây dựng.

Đã có khoảng 50 bài viết tham luận và các ý kiến đăng ký phát biểu từ các diễn giả đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các hội, hiệp hội, tổng hội, các viện nghiên cứu, trường đại học và ý kiến địa phương.

Song song với các hội thảo chuyên đề cũng đồng thời diễn ra triển lãm trưng bày thành tựu phát triển đô thị Việt Nam.

Những dấu ấn quan trọng về đô thị hóa

Năm 2022 được đánh dấu với nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến công tác đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam. Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị lần đầu tiên đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06-NQ/TW), xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu và nhiêm vụ giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quy hoạch, xây dưng, quản lý và phát triển đô thị.

Sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Ảnh minh họa.

Ngày 11/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP với các nhóm hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết 06-NQ/TW.

Cũng trong năm 2022, Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 11 tổ chức thành công tại thành phố Katowice, Ba Lan với chủ đề “Chuyển đổi các thành phố vì một tương lai đô thị tốt đẹp”.

Tính đến tháng 9/2022, cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước. Các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước.

Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện. Nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm