4 nhóm giải pháp thúc đẩy Hải Dương phát triển NƠXH

07:00 09/07/2024
Tỉnh Hải Dương sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH, đặc biệt là từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
4 nhóm giải pháp thúc đẩy Hải Dương phát triển NƠXH
Nguồn ảnh: INT

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH trong tình hình mới.

Kế hoạch tập trung rà soát, xóa bỏ các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp phát sinh mới của gia đình có công với cách mạng, thân nhân của người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu và các chương trình xã hội hóa.  

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2021-2025, Hải Dương phấn đấu hoàn thành xây dựng 5.860 căn hộ NƠXH, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 10.060 căn hộ.

Để triển khai hoàn thành các mục tiêu trên, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Tỉnh ủy Hải Dương đề ra.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phát triển NƠXH. Trong đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến NƠXH.

Thứ ba, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NƠXH.

Thứ tư, đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển NƠXH.

Khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương). Ảnh: baohaiduong.vn
Khu NƠXH Tuệ Tĩnh trên địa bàn TP Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển NƠXH hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển NƠXH dài hạn, bền vững.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH. Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay ưu đãi phát triển NƠXH.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án NƠXH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích.  

Hiện nay, tổng diện tích đất bố trí cho NƠXH trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 96,1 ha.

Trong đó, 38,1 ha đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện xây dựng công trình trên đất. Số diện tích còn lại đã bố trí trong đồ án quy hoạch chi tiết hoặc chưa đầu tư xây dựng.

Qua rà soát nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị tập trung tại TP Hải Dương có khoảng 2.620 người có nhu cầu. Căn cứ tình hình hiện tại và định hướng phát triển KCN, cụm công nghiệp của tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đề xuất ưu tiên phát triển nhà ở công nhân ở TP Hải Dương, Chí Linh và huyện Cẩm Giàng trong giai đoạn 2024-2025.

Giai đoạn 2026-2030 tập trung phát triển nhà ở công nhân tại các huyện Bình Giang, Kim Thành, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ phát triển nhà ở công nhân tại các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, Ninh Giang.

Số liệu thống kê của Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, trong giai đoạn 2023-2030, có 18 dự án NƠXH được đề xuất tỉnh Hải Dương thu hút đầu tư với hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu.

Tuy nhiên, giai đoạn từ 2021 đến nay, tỉnh Hải Dương mới có 1 dự án đã hoàn thành với 619 căn, tỷ lệ hoàn thành so với mục tiêu đến năm 2025 là 11%. Như vậy, để đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hải Dương phải tập trung đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành hơn 5.000 căn hộ NƠXH.

 

Bình luận