Phú Yên:

6 dự án nhà ở xã hội đang chờ nhà đầu tư

07:00 17/08/2023
6 dự án phát triển nhà ở xã hội thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên có quy mô diện tích đất hơn 31 ha, trong đó, có 3 khu đất ở TP Tuy Hòa và 3 khu đất ở thị xã Đông Hòa.

Ngày 15/8, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt danh mục dự án phát triển NƠXH thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 6 dự án phát triển NƠXH thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên được triển khai bằng hình thức lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại TP Tuy Hòa, khu đất ký hiệu NOXH tại xã An Phú thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía nam Khu du lịch sinh thái Sao Việt và Khu dân cư phía tây Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, xã An Phú có quy mô dự kiến 4,3 ha.

Khu đất ký hiệu XH-1 tại phường Phú Đông, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía nam, Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới nam TP Tuy Hòa, diện tích 4,5 ha.

Khu đất ký hiệu NOXH-01; NOXH-02 và NOXH-03 thuộc phường Phú Lâm và Phú Thạnh, nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới phường Phú Lâm và Phú Thạnh, TP Tuy Hòa có diện tích lần lượt là 4,9 ha; 3 ha và 8,1 ha.

Theo quyết định, cả 3 khu đất trên đều có mật độ xây dựng dự kiến từ 35 - 40%; hệ số sử dụng đất 5,2 lần.

3 dự án còn lại tại thị xã Đông Hòa bao gồm, khu đất ký hiệu XH tại phường Hòa Hiệp Bắc, thuộc Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Hòa Hiệp Bắc có quy mô dự kiến khoảng 1,3 ha; mật độ xây dựng 40 – 45%; hệ số sử dụng đất 6 lần.

Khu đất ký hiệu XH tại phường Hòa Vinh, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía đông Hòa Vinh, quy mô 2,1 ha; mật độ xây dựng 35 - 40%, hệ số sử dụng đất 5,2 lần.

Ảnh minh họa: Internet.

Khu đất phục vụ thiết chế Công đoàn tại Khu kinh tế (O-13 và CX-05) ở xã Hòa Hiệp Trung, nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế nam Phú Yên có diện tích lần lượt 3,2ha và 0,4 ha và mật độ xây dựng 35 – 40%; hệ số sử dụng đất 5,2 lần.

3 dự án phát triển NƠXH ở các khu đất trên của thị xã Đông Hòa đều xây dựng chiều cao tối đa là 15 tầng và tối thiểu là 7 tầng.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH các địa phương hoàn thành khoảng 19.668 căn, cụ thể, giai đoạn 2021-2023 khoảng 11.876 căn; giai đoạn 2026-2030 khoảng 7.792 căn. Trong đó, có 18.418 căn NƠXH cho người thu nhập thấp và 1.250 căn NƠXH cho công nhân.

Trong số này, TP Tuy Hòa sẽ xây dựng khoảng 13.705 căn NƠXH; thị xã Đông Hòa khoảng 3.738 căn; thị xã Sông Cầu khoảng 1.162 căn; huyện Tuy An khoảng 417 căn...

Đầu tháng 7/2023, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn, UBND tỉnh Phú Yên đề ra 3 giải pháp triển khai, thực hiện.

Thứ nhất, đối với việc dành quỹ đất làm NƠXH, nhà ở cho công nhân, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu, khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển KCN, UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải quy hoạch, xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng NƠXH  trên phạm vi địa bàn cấp huyện. Đặc biệt, xem chỉ tiêu phát triển NƠXH là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương để phát triển NƠXH.

Thứ hai, về nguồn vốn, UBND tỉnh Phú Yên xác định việc đầu tư phát triển NƠXH cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung - dài hạn của địa phương để phát triển hạ tầng cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất sạch). Do đó, cần nghiên cứu việc huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển của địa phương để phát triển NƠXH.

Thứ ba, về thủ tục hành chính trong đầu tư, quản lý, UBND tỉnh Phú Yên xác định, phân cấp, phần quyền, rà soát các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật về NƠXH để kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng NƠXH.

Với kế hoạch, mục tiêu, giải pháp phát triển NƠXH được triển khai đồng bộ nói trên sẽ góp phần giúp các gia đình thu nhập thấp và công nhân tỉnh Phú Yên có điều kiện cải thiện nhà ở, có chỗ ở ổn định, an toàn. Bên cạnh đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

 

Bình luận