Quy hoạch - kiến trúc

6 yêu cầu nhằm hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội

6 yêu cầu nhằm hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tuấn Đông Tuấn Đông - 12:38, 31/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND Thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch để hoàn chỉnh, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng; đồng thời yêu cầu thực hiện 6 nội dung nhằm hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 486/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về nội dung đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Yêu cầu thực hiện 6 nội dung  

Hiện nay, Thành phố Hà Nội đang triển khai tổ chức lập đồng thời 2 quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện).

Đến nay, đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo, hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; đã phối hợp, tích hợp thống nhất đồng bộ, đồng thời với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và đồng bộ với các quy hoạch vùng, quy hoạch chuyên ngành, ngành, lĩnh vực, quy hoạch tỉnh có liên quan.

UBND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch để hoàn chỉnh, lấy ý kiến các cơ quan, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định và báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua để báo cáo HĐND Thành phố tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (dự kiến ngày 04/12/2023); đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng (Hội đồng thẩm định Nhà nước) thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị lấy ý kiến đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Ảnh: KT&ĐT

Về một số yêu cầu hoàn chỉnh trong đồ án, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn yêu cầu thực hiện 6 nội dung.

Thứ nhất, hoàn chỉnh nghiên cứu triển khai cụ thể hóa định hướng phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phân tích từng nội dung nêu trên được thể hiện trong đồ án quy hoạch. Hoàn chỉnh nghiên cứu các nội dung, số liệu (các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, quy mô sử dụng đất…) có liên quan các mốc thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch giữa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; củng cố đầy đủ các cơ sở, dữ liệu, nghiên cứu, dự báo tầm nhìn đến năm 2065.

Thứ hai, hoàn chỉnh đánh giá liên kết, tích hợp, tổng hợp mối quan hệ các quy hoạch cấp vùng: Vùng ĐBSH, Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; làm rõ định hướng, mục tiêu phát triển, làm rõ các kết nối liên vùng, liên tỉnh và các đô thị xung quanh Thành phố Hà Nội.

Thứ ba, hoàn chỉnh, làm rõ từng nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô so với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô năm 2011 (về mô hình, cấu trúc, trục phát triển, hạ tầng, phân bố sử dụng đất, phẩn bổ dân số…, các quan điểm mục tiêu, định hướng mới).

Hoàn chỉnh, bổ sung tích hợp đầy đủ, đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, ngành, lĩnh vực có liên quan; bổ sung làm rõ các giải pháp quy hoạch để giải quyết một số nội dung còn tồn tại, hạn chế như: Úng ngập, ùn tắc giao thông, rác thải, không khí, vệ sinh môi trường…

Thứ tư, hoàn chỉnh cấu trúc, phạm vi nghiên cứu phát triển Thành phố phía Bắc, Thành phố phía Tây; nghiên cứu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (kết hợp sân bay phía Nam, nghiên cứu điều kiện phát triển có thể trở thành Thành phố phía Nam); hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện quy hoạch triển khai đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị Thành phố do Viện Quy hoạch xây dựng đang tổ chức lập, hoàn chỉnh theo quy định.

Thứ năm, thống nhất phối hợp nghiên cứu, đóng góp ý kiến của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn quốc tế; kết hợp với các tổ chức trong nước, Tổ công tác của Bộ Xây dựng đối với đồ án quy hoạch theo đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Thứ sáu, thống nhất với đề xuất tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch trong tháng 10, đầu tháng 11/2023, yêu cầu hoàn thành các thủ tục có liên quan trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Thành phố.

Lấy ý kiến hoàn thiện 2 đồ án quy hoạch quan trọng của Thủ đô

Liên quan đến việc hoàn thiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, ngày 30/10, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị trình bày báo cáo, lấy ý kiến đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 2 đồ án nói trên.

Các nội dung được đề nghị đóng góp ý kiến gồm: Sự phù hợp của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô với Quy hoạch Thủ đô; các định hướng phát triển chính trong đồ án điều chỉnh quy hoạch; những vấn đề chính của các ngành cần được nghiên cứu trong đồ án; những nội dung của các quận, huyện, thị xã cần nghiên cứu trong đồ án nhằm tạo điều kiện cho địa phương triển khai thuận lợi sau khi đồ án được phê duyệt.

Sơ đồ phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội  trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đơn vị tư vấn, qua phân tích tiềm năng, đặc thù, thực trạng và những điểm nghẽn trong phát triển thời gian qua, Liên danh tư vấn đã đề xuất định hướng quy hoạch gồm 5 quan điểm phát triển, 4 khâu đột phá, 3 kịch bản phát triển kinh tế; 5 trụ cột phát triển Thủ đô.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô gồm 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 không gian phát triển, 5 vùng đô thị, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực.

Đối với những định hướng cơ bản của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, để cụ thể hóa tính chất, mục tiêu, tầm nhìn phát triển Thủ đô, đồ án đã định hướng phát triển không gian dựa trên 4 yếu tố cơ bản: văn hóa, sáng tạo, xanh, thông minh. Trong đó, Hà Nội có 4 tiểu vùng văn hóa chính; tái thiết khu vực nội đô lịch sử, tạo ra các khu vực sáng tạo; khôi phục hệ sinh thái dòng chảy tự nhiên xanh hoá nội đô, tái cấu trúc đô thị tăng tỷ lệ đất xanh; cấu trúc đô thị thông minh theo mô hình TOD…

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh, hai đồ án Quy hoạch cho đến thời điểm hiện nay đã đi đến những bước chính thức mang tính quyết định của phương án cuối cùng báo cáo cấp thẩm quyền. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng 2 viện đã và đang nỗ lực triển khai nhằm bảo đảm tính thống nhất của hai đồ án trong quá trình nghiên cứu, báo cáo trình duyệt.

Trong tháng 11 tới, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng 2 viện và các đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục làm việc với các sở ngành, địa phương nhằm tổng hợp thêm ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP và HĐND TP trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn