60 năm thành lập

  • Khoa học và công nghệ xây dựng hướng tới phát triển bền vững

    Khoa học và công nghệ xây dựng hướng tới phát triển bền vững

    Khoa học và công nghệ xây dựng đã, đang đóng góp tích cực vào thành tựu của nhân loại và khẳng định vai trò là một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển ngành kinh tế của nhiều quốc gia. Tăng cường trao đổi, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững là nội dung chính của Hội nghị khoa học quốc tế diễn ra tại IBST.
  • Vietcombank - Xứng danh đơn vị anh hùng

    Vietcombank - Xứng danh đơn vị anh hùng

    Trải qua 60 năm phát triển, với bản lĩnh, trí tuệ của người tiên phong, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn giữ vai trò chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.