Thị trường

8 dự án nhà ở tại Thanh Hóa chưa bố trí quỹ đất NƠXH

8 dự án nhà ở tại Thanh Hóa chưa bố trí quỹ đất NƠXH

Thanh Nga Thanh Nga - 07:19, 24/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thanh Hóa đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương làm việc với nhà đầu tư để đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo bố trí đủ diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) theo đúng quy định.

Các dự án gồm: Khu dân cư Nam Cổ Đam, nhà đầu tư Công ty CP May - Diêm Sài Gòn; Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, nhà đầu tư Công ty CP tập đoàn FLC; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, nhà đầu tư Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á; Khu đô thị Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ GPMB đường vành đai Đông - Tây, nhà đầu tư Liên danh Công ty CP Sông Mã - Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ;

Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, nhà đầu tư Liên danh Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP IDEC Việt Nam; Công viên nước Đông Hương, nhà đầu tư Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ và Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ;

Khu tái định cư phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP; Khu dịch vụ thương mại, văn phòng, dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương (MBQH số 3241/QĐUBND), nhà đầu tư Liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng ADI - CTCP Đông Sơn Thanh Hóa.

Về bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH tại các dự án ĐTXD nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc các đô thị loại IV và loại V, Sở Xây dựng phải có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trên cơ sở quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục rà soát xác định nhu cầu, quỹ đất bố trí NƠXH, nhất là nhà ở cho công nhân; tổng hợp số liệu của các địa phương (cấp huyện), báo cáo UBND tỉnh.

Về bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc các đô thị loại III trở lên (TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn), như tại Dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn được thực hiện bởi các nhà đầu tư Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính, trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch dự án mà Sở Xây dựng đề xuất, điều chỉnh một phần đất chia lô thành đất NƠXH, đảm bảo đủ 20% tổng diện tích đất ở theo quy định; các Sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến dự án nếu có; Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất phương án khả thi điều chỉnh quy hoạch để bố trí đủ diện tích đất xây dựng NƠXH theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn