Doanh nghiệp- Doanh nhân

9.290 doanh nghiệp xây dựng và BĐS thành lập mới

9.290 doanh nghiệp xây dựng và BĐS thành lập mới

Thanh Nga Thanh Nga - 18:09, 29/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTính chung 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 49,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 12,3%, trong đó có 9.290 doanh nghiệp xây dựng và BĐS.

Theo khu vực kinh tế, có 711 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; 12,8 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5,3%; gần 36,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 15,2%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 41 nghìn doanh nghiệp, tăng 44,6%; 15 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,7%; gần 5,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,5%. Bình quân một tháng có gần 15,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng đối với lĩnh vực xây dựng và BĐS, tính chung 4 tháng đầu năm, lĩnh vực xây dựng có hơn 5.600 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2021; có hơn 450 doanh nghiệp giải thể, giảm 25%;

Lĩnh vực BĐS, có hơn 3.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2021; có hơn 330 doanh nghiệp giải thể, giảm 3,8%.

Ý kiến của bạn