An Giang cần hơn 59 nghìn tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

07:00 15/03/2023
Tỉnh An Giang dự kiến nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 59 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội...

UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 năm, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở lần này nhằm xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng quy mô dự án phát triển nhà ở. 

Từ đó, chủ động dự báo được diện tích cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tế, nguồn vốn, quỹ đất cho phát triển nhà ở hàng năm và trong 05 năm tới.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển hơn 6 triệu m² sàn nhà ở. Trong đó, phát triển khoảng 532 nghìn m² sàn nhà ở thương mại; 175 nghìn m² sàn nhà ở xã hội; đầu tư xây dựng khoảng 175 nghìn m² sàn nhà ở chung cư.

Đặc biệt, giai đoạn này, tỉnh An Giang phấn đấu phát triển thêm 5,8 triệu m² sàn nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh (chiếm 97% trên tổng diện tích nhà ở tăng thêm).

Một góc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê tối thiểu trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 35 nghìn m² sàn. Mặt khác, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 22,3 m² sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 25,3 m² sàn/người, khu vực nông thôn là 20,8 m² sàn/người.

Ngoài ra, đến năm 2025, chất lượng nhà ở sẽ trên 87,2% là kiên cố và bán kiên cố; tỷ lệ thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống còn 12,8%.

Riêng năm 2023, tỉnh An Giang dự kiến phát triển khoảng 120 nghìn m² (khoảng 1.109 căn) nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư; khoảng 5,6 nghìn m² (khoảng 112 căn) nhà ở xã hội.

Tỉnh An Giang dự kiến nguồn vốn cần để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 59 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội. Được biết, tổng nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà ở giai đoạn này là hơn 3000 ha.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Bình luận