An Giang: Thu hồi các giấy phép khai thác cát sông không đúng quy định

09:19 03/08/2023
Tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh An Giang thu hồi 6 giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho 5 doanh nghiệp và hợp tác xã khai thác cát cấp sai theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, thực hiện Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi tất cả các giấy phép khai thác cát cấp mới sau ngày 1/7/2011 đang còn hiệu lực hoạt động, các giấy phép được cấp từ trước ngày 1/7/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 1/7/2011 còn hiệu lực hoạt động; trừ các giấy phép được cấp thông qua đấu giá.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận và chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

Cụ thể, kết luận chỉ rõ giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản là không đúng quy định. Từ sau ngày 1/7/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 1/7/2011 là không đúng quy định...

Một mỏ cát trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh An Giang. (Nguồn: báo Nhân dân)

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh An Giang thu hồi các giấy phép khai thác cát đã cấp mới sau ngày 1/7/2011 và các giấy phép được gia hạn còn hiệu lực hoạt động (ngoại trừ các giấy phép được cấp thông qua đấu giá) mà không chỉ định cung cấp phục vụ cho các công trình theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành 6 quyết định thu hồi các giấy phép khai thác cát sông không đúng quy định.

Cụ thể: Quyết định số 1195 thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Lê Quang tại khu mỏ trên sông Hậu, thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới; Quyết định số 1196 thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Lê Quang tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới; Quyết định số 1197 thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó còn có Quyết định số 1219 thu hồi giấy phép khai thác cát sông đã cấp cho Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới; Quyết định số 1220 thu hồi giấy phép khai thác cát sông đã cấp cho Doanh nghiệp Tư nhân Thái Bình tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới và Quyết định số 1225 thu hồi giấy phép khai thác cát sông đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Nguồn: Vietnam+

Bình luận