Nghiên cứu khoa học

Ảnh hưởng của điều kiện làm việc đến năng suất lao động của công nhân xây dựng

Ảnh hưởng của điều kiện làm việc đến năng suất lao động của công nhân xây dựng

09:53, 27/11/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong các nghiên cứu về năng suất lao động (NSLĐ), yếu tố về con người và điều kiện làm việc luôn là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp xây dựng quan tâm hàng đầu.

Từ khóa xây dựng
Ý kiến của bạn