Thị trường

Áp cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ đường bộ cao tốc

Áp cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ đường bộ cao tốc

Thu Thảo Thu Thảo - 06:00, 07/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 35 địa phương khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ((VLXD) thông thường phục vụ các dự án đường bộ cao tốc được áp dụng cơ chế đặc thù.

Bộ TN&MT vừa ban hành văn bản số 4766/BTNMT-KSVN gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn khai thác khoáng sản làm VLXDTT, phục vụ các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc được áp dụng cơ chế đặc thù…

Trên cơ sở ý kiến của bộ ngành, địa phương, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án, Bộ TN&MT làm rõ thêm thủ tục với các mỏ khoáng sản, nằm trong hồ sơ khảo sát VLXD phục vụ dự án nhưng chưa cấp Giấy phép khai thác.

Theo đó, về thủ tục xác nhận khu vực, khối lượng, công suất và kế hoạch khai thác khoáng sản thì nhà thầu thi công dự án chỉ lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường (sau đây gọi là hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác) theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu trên; cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

UBND các tỉnh, thành phố thực hiện xác nhận khu vực, khối lượng, công suất và kế hoạch khai thác khoáng sản trong hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác cho nhà thầu thi công.

Về bảo vệ môi trường đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông nằm ở các đoạn sông, suối có nguy cơ sạt lở cao, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để xem xét, hướng dẫn nhà thầu lập đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông; tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trong đó có Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông.

Về khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng, đối với các mỏ đã được khảo sát, thăm dò xác định chất lượng, trữ lượng trong hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu xây dựng phục vụ Dự án, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các thủ tục xác nhận khu vực, khối lượng, công suất và kế hoạch khai thác khoáng sản trong hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác cho nhà thầu thi công.
Trường hợp trong hồ sơ khảo sát VLXD phục vụ dự án chưa có số liệu về tài nguyên, trữ lượng thì chỉ đạo việc thực hiện khảo sát nhanh mà không phải thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản (không quy định mức độ xác định cấp tài nguyên, trữ lượng). Địa phương cân nhắc mức độ khảo sát, đánh giá để có số liệu lập hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để lập hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác.

UBND cấp tỉnh căn cứ khối lượng khoáng sản theo hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác (được xác định tại mục 3), tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm cơ sở xác định các nghĩa vụ tài chính liên quan để yêu cầu nhà thầu thực hiện. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chính thức được tính theo sản lượng khai thác thực tế và thu theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, Bộ TN&MT hướng dẫn các khu mỏ đất khai thác làm VLXD thông thường thuộc các hạng mục của Dự án được phê duyệt theo quy định thì thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Đất đai, các địa phương tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Đối với các khu mỏ đất không thuộc các hạng mục của Dự án được phê duyệt theo quy định thì thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.

Do đó, Chủ đầu tư thực hiện sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai.

 

Ý kiến của bạn