Hỏi- Đáp

Áp dụng định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ

Áp dụng định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 23/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển, phù hợp với khối lượng cần vận chuyển, điều kiện thi công và dây chuyền thi công đào, xúc, vận chuyển đất để đắp hoặc đổ đi.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Định mức công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000, AB.42000) quy định tại Chương II, Phụ lục II, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng: áp dụng cho công tác vận chuyển đất đào nguyên thổ từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ, phù hợp với dây chuyền thi công đào.

Việc áp dụng định mức vận chuyển này theo tải trọng của phương tiện vận chuyển, phù hợp với khối lượng cần vận chuyển, điều kiện thi công và dây chuyền thi công đào, xúc, vận chuyển đất để đắp hoặc đổ đi.

Định mức công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.2321 đến AM.2324) quy định tại Chương XII, Phụ lục II, Thông tư số 12/2021/TT-BXD: Áp dụng cho công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ đến địa điểm tập kết tương ứng với loại ô tô và cự ly vận chuyển tính cho 1m3 đất đo trên ô tô tự đổ và không bao gồm hao phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

Công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ được định mức cho vận chuyển vật liệu rời, sẵn có từ các cơ sở cung ứng, kinh doanh vật liệu xây dựng về công trình.

Ý kiến của bạn