Hỏi- Đáp

Áp dụng định mức xây dựng và xác định chi phí thiết kế cho công trình sửa chữa

Áp dụng định mức xây dựng và xác định chi phí thiết kế cho công trình sửa chữa

PV PV - 07:00, 29/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Lâm Thị Thảo qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, về áp dụng định mức xây dựng và xác định chi phí thiết kế cho công trình sửa chữa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục 5.1, Phần II, Phụ lục 2 của Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định về việc điều chỉnh định mức chi phí thiết kế xây dựng. Đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ vào hồ sơ thiết kế và quy định nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

2. Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, theo đó, mã hiệu định mức AD.25100 quy định cho công tác cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá, do đó đơn vị tư vấn căn cứ thành phần công việc, điều kiện thi công thực tế để áp dụng định mức cho phù hợp.

Ý kiến của bạn