Video

Áp dụng giải pháp cầu cạn cho nền đất yếu ở mức độ nào?

Áp dụng giải pháp cầu cạn cho nền đất yếu ở mức độ nào?

TCXD TCXD - 08:32, 28/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPGS.TS Tống Trần Tùng khuyến nghị, từ 3,5m đất đắp trở lên thì nên làm cầu cạn nhưng với điều kiện nền đất rất yếu. Ngay từ đầu, tư vấn thiết kế đã phải đặt ra tiêu chí với nền đất yếu ở mức độ nào, sâu bao nhiêu, nền đắp bao nhiêu thì dùng giải pháp cầu cạn.

Ý kiến của bạn