Pháp luật xây dựng

Áp dụng thuế GTGT: Xác định công việc theo từng giai đoạn

Áp dụng thuế GTGT: Xác định công việc theo từng giai đoạn

Thanh Nga Thanh Nga - 06:57, 23/06/2022

Xác định khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn của Dự án để xác định thuế GTGT cho phù hợp.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn Cục quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an về áp dụng Thuế giá trị gia tăng (sau đây viết tắt là thuế GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 đối với xây dựng, lắp đặt.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính được Chính phủ giao hướng dẫn, giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Vì vậy, ngày 08/4/2022 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1175/BXD-KTXD đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhằm đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành Xây dựng.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn chi tiết hơn. Do đó, khi áp dụng quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để xác định thuế suất thuế GTGT trong công tác lập, thẩm định để trình phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng điều chỉnh, dự toán gói thầu của các công việc thuộc dự án/công trình được thực hiện trong giai đoạn từ 01/02/2022 đến 31/12/2022; chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có trách nhiệm xác định khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn của Dự án để xác định thuế GTGT cho phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị xin ý kiến của Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Ý kiến của bạn