Hỏi- Đáp

Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài về PC&CC đối với văn phòng cho thuê, khách sạn

Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài về PC&CC đối với văn phòng cho thuê, khách sạn

Thu Hiền Thu Hiền - 07:40, 20/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, hồ sơ thiết kế PCCC của dự án phải được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về PC&CC.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Gia Lộc Phát về việc xin áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài để thẩm duyệt thiết kế PCCC cho nhà cao trên 150 m đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và khách sạn Black Diamond (đường Tố Hữu, phường Trung Văn và phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, TP Hà Nội).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Các nhà có thiết kế chiều cao trên 150m, là đối tượng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, do đó chủ đầu tư đã lựa chọn áp dụng NFPA 5000 của Hoa Kỳ phiên bản 2024 (NFPA 5000:2024) để áp dụng.

Tài liệu NFPA 5000:2024 là một trong những tài liệu chuẩn đảm bảo độ tin cậy về kỹ thuật được phê chuẩn bởi Hiệp Hội PC&CC Quốc gia Hoa Kỳ. Việc lựa chọn tài liệu này để áp dụng trong thiết kế dự án xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và khách sạn Black Diamond có chiều cao trên 150m là phù hợp quy định tại QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho thiết kế công trình, chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định tại 1.1.7 và 1.5 của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, đảm bảo nguyên tắc: Các quy định NFPA 5000:2024 tương đương hoặc cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023, thì đủ điều kiện áp dụng tại Việt Nam;

Với các nội dung NFPA 5000:2024 chưa thỏa mãn (quy định thấp hơn) yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Việt Nam thì áp dụng QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023; Tuân thủ quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ thiết kế PCCC của dự án phải được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về PC&CC.

Ý kiến của bạn