áp lực

  • Doanh nghiệp địa ốc lo bị nhảy nhóm nợ

    Doanh nghiệp địa ốc lo bị nhảy nhóm nợ

    Không phải lãi vay cao, bị nhảy nhóm nợ mới là mối lo lớn nhất thời điểm hiện tại bởi sẽ khiến doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản khó tiếp cận vốn vay sau này.
  • Thêm áp lực cho doanh nghiệp địa ốc huy động vốn

    Thêm áp lực cho doanh nghiệp địa ốc huy động vốn

    Việc thị trường chứng khoán giảm mạnh và thanh khoản không sôi động như giai đoạn trước cũng như việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường trái phiếu sẽ tạo thêm áp lực không nhỏ cho các kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản trong năm nay.