Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất

07:10 28/01/2024
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Chi cục Thuế khu vực căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần như giữ nguyên như năm 2023.

Theo đó, khu vực TP Vũng Tàu hệ số từ 1 - 1,2; TP Bà Rịa có hệ số 1,2; thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền có hệ số từ 1-1,2; Huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc có hệ số 1,3; huyện Đất Đỏ có hệ số 1,5; huyện Côn Đảo có hệ số 1,8.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài chính có trách nhiệm hàng năm phối hợp với Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế khu vực căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hệ số điều chỉnh giá đất hay còn gọi là hệ số K dùng để tính giá đất theo khung giá của nhà nước quy định. Hệ số K do UBND cấp tỉnh quy định và không cố định theo từng năm nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương.

Bình luận