Thị trường

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 28/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở thuộc Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thông báo cho hộ gia đình đang thuê nhà ở tổng số tiền thuê nhà và thời điểm áp dụng giá cho thuê theo quy định mới.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với các đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Cụ thể, giá cho thuê 1 m² diện tích sử dụng nhà ở được xác định: Giá cho thuê bằng giá chuẩn nhân hệ số điều chỉnh lương cơ bản. Trong đó, giá chuẩn được áp dụng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại.

Quy định mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nêu rõ, giá cho thuê nhà ở cụ thể cho 1 căn nhà gồm tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng bằng giá cho thuê 1 m² diện tích nhà ở nhân diện tích sử dụng từng loại nhà ở tương ứng với giá cho thuê. Tỷ lệ % điều chỉnh giảm giá cho thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, chất lượng nhà còn 20-30% thì giá thuê điều chỉnh giảm 30%; chất lượng nhà còn 30-50% thì điều chỉnh giảm 24%; chất lượng nhà còn 50-65% thì điều chỉnh giảm 18%; chất lượng nhà còn từ 65-80% thì điều chỉnh giảm 12%; chất lượng nhà còn từ 80-95% thì điều chỉnh giảm 6%.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở (Sở Xây dựng), các đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước căn cứ quy định này để thực hiện việc tính toán tỷ lệ được giảm giá cho thuê nhà ở, tổng số tiền thuê nhà ở, thông báo cho hộ gia đình đang thuê nhà ở tổng số tiền thuê nhà ở và thời điểm áp dụng giá cho thuê theo quy định này.

Đồng thời, ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng thuê nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn