Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đô thị trung tâm theo trục quốc lộ 51

08:00 17/01/2022
Đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến dành khoảng 90.000 ha để phát triển đô thị. Trong đó, định hướng phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục quốc lộ 51.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện với định hướng phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục quốc lộ 51.

Theo định hướng sử dụng đất đến năm 2050, dự kiến không gian phát triển đô thị khoảng 90.000ha bao gồm hình thành trục không gian phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục quốc lộ 51;

Không gian phát triển du lịch khoảng 10.000ha, bao gồm Khu du lịch Quốc gia chất lượng cao Côn Đảo, hệ thống du lịch cao cấp dọc tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm.

Không gian phát triển các khu công nghiệp có quy mô khoảng 20.000 ha; không gian phát triển các hạ tầng kết nối khoảng 15.000 ha; không gian vùng phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung khoảng 90.000 ha; không gian phát triển lâm nghiệp khoảng 22.000 ha.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay toàn tỉnh đất nông nghiệp có 143.017ha, chiếm hơn 72% diện tích đất tự nhiên, giảm hơn 3.500ha so với năm 2010. Đất phi nông nghiệp có 53.992ha, chiếm hơn 27%, tăng gần 3.400ha so với năm 2010. Đất chưa sử dụng hiện có hơn 1.200ha, giảm 556ha so với năm 2010.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh được giao, cho thuê, thu hồi 1.613/2.379 dự án với diện tích là 13.514/31.954ha, chiếm 42,29% so với kế hoạch. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 78/715 dự án với 191/3.034 ha, chiếm 6,28%.

 

Bình luận