Hạ tầng

Bắc Giang điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư

Bắc Giang điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư

BTV BTV - 12:15, 11/08/2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Theo đó, điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp bao gồm: điều chỉnh giảm ranh giới khu vực phía Bắc giáp Trường tiểu học Yên Lư để đảm bảo diện tích mở rộng trong tương lai của trường học theo yêu cầu của địa phương; Điều chỉnh giảm ranh giới khu vực phía Nam giáp thôn Yên Tập Cao để không ảnh hưởng đến nhà văn hóa Yên Tập Cao đã xây dựng và dân cư hiện hữu; Mở rộng ranh giới phía Nam khu vực giữa thôn Thành Long và thôn Yên Tập Cao, đảm bảo giữ nguyên tổng diện tích khu công nghiệp đã được phê duyệt là 377ha.

Điều chỉnh quy mô đường ĐH5B (ĐT398), điều chỉnh quy mô lộ giới đường ĐH5B (ĐT398) đoạn đi qua Khu công nghiệp Yên Lư từ 38m; Bổ sung đường gom song song với tuyến đường dây điện 500KV hiện rộng 18m, trong đó, lòng đường rộng 9m, hè đường 2 bên 3+6=9m.

Điều chỉnh quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HT.04) với diện tích khoảng 1,68ha và đất bãi đỗ xe (ký hiệu P) với diện tích khoảng 3,19ha thành đất nghĩa trang và đất giao thông; Điều chỉnh quy hoạch đất nghĩa trang với diện tích khoảng 2,55ha và đất cây xanh với diện tích khoảng 0,76ha thành đất công nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch đất đường giao thông giữa các lô đất công nghiệp thành đất công nghiệp.

Điều chỉnh quy hoạch đất kho bãi với diện tích khoảng 2,04ha thành đất hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông để mở rộng lô đất hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đường gom tuyến đường ĐH5B (ĐT398); Điều chỉnh quy hoạch một phần đất cây xanh  với diện tích khoảng 1,43ha thành đất bãi đỗ xe.

Điều chỉnh quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 0,42ha thành đất công nghiệp và đất cây xanh.

Điều chỉnh quy hoạch đường giao thông nội bộ phía Nam khu công nghiệp khoảng 70m về phía Bắc, điều chỉnh một phần diện tích đất công nghiệp thành đất hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 0,53ha, hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 1,51ha và đất cây xanh. Điều chỉnh quy hoạch đường giao thông phía Bắc lô đất công nghiệp thành đất cây xanh. Điều chỉnh diện tích và ký hiệu lại các lô đất cây xanh, hành chính dịch vụ, đất công nghiệp và đất nghĩa trang do điều chỉnh quy mô lộ giới đường ĐH.5B (ĐT398), bổ sung đường gom và mở rộng một số tuyến kênh thủy lợi.

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh hướng tuyến đường dây, đường ống và công suất các hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các nội dung điều chỉnh cục bộ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất và giao thông.

Như vậy, việc điều chỉnh cục bộ, vi chỉnh một số vị trí, diện tích và giao thông trong đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng  như trên là điều cần thiết, tạo cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho việc triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

 

 

Ý kiến của bạn