Bắc Giang dự kiến huy động trên 17.500 tỷ đồng phát triển nhà ở

14:50 24/12/2023
Tỉnh Bắc Giang phấn đấu trong năm 2024, diện tích nhà ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 8 m2 sàn/người.
Một góc TP Bắc Giang. Ảnh: TTXVN.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang Nguyễn Việt Phong, năm 2024, tỉnh dự kiến huy động trên 17.500 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Quy mô dân số toàn tỉnh Bắc Giang ước tính đến hết năm 2024 đạt khoảng trên 1,92 triệu người; trong đó khu vực đô thị trên 382.000 người, khu vực nông thôn trên 1,54 triệu người. Tỉnh phấn đấu trong năm 2024, diện tích nhà ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 8 m2 sàn/người.

Năm 2024, Bắc Giang dự kiến có 292 vị trí phát triển nhà ở thương mại; trong đó 124 vị trí là các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2023 và chuyển tiếp thực hiện trong năm 2024; 21 vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tính đến hết năm 2023 chưa lựa chọn chủ đầu tư, dự kiến thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư để triển khai trong năm 2024...

Tỉnh cũng dự kiến có 35 vị trí phát triển NƠXH bao gồm: 14 vị trí là các dự án NƠXH đã lựa chọn được chủ đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2023 và chuyển tiếp thực hiện trong năm 2024. Có 2 vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án NƠXH, chưa lựa chọn chủ đầu tư là Khu NƠXH số 2 tại khu số 5, số 9 khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang; Khu NƠXH tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường cao đẳng nghề Việt - Hàn, TP Bắc Giang...

Đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư, Bắc Giang phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thành trong năm 2024 với 2.481 căn nhà ở chung cư, tổng diện tích sàn 320.760 m2; 1.747 căn nhà ở riêng lẻ, tổng diện tích sàn 462.678 m2; đất nền để chuyển quyền sử dụng đất 21.680 lô, tổng diện tích đất ở 2.683.984 m2.

Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án NƠXH đã lựa chọn được chủ đầu tư và phấn đấu trong năm 2024 xây dựng và hoàn thành 3.449 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 219.387 m2; 45 căn nhà ở riêng lẻ với tổng diện tích sàn 23.175 m2.

Ngoài ra, Bắc Giang tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các Chương trình mục tiêu quốc gia cho khoảng 330 hộ với diện tích xây dựng mới bình quân 35 m2/căn nhà.

Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dự kiến tăng thêm khoảng 6.000 căn với tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 1.061.260 m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh ước tính đến cuối năm 2024 đạt khoảng 27,5 m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị 36,3 m2 sàn/người và khu vực nông thôn 25,3 m2 sàn/người.

Để đạt mục tiêu, Sở Xây dựng Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; chủ trì nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng.

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư xây dựng dự án đúng theo tiến độ được phê duyệt.; thực hiện khai báo thông tin về dự án theo quy định và bố trí nhân sự theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng quý theo hướng dẫn về sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch, tình hình giao dịch tại dự án.

Năm 2023, số lượng nhà ở tăng thêm trên địa bàn là 9.471 căn và tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm là 1.364.743 m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 26,62 m2 sàn/người.

Trong năm 2023, Bắc Giang có 133 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng. Lượng sản phẩm hoàn thành tại các dự án này trong năm bao gồm: 59 căn nhà ở riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh với tổng diện tích sàn nhà ở 17.935 m2; 4.100 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng với tổng diện tích đất ở 448.058 m2. Các dự án lớn đang triển khai như: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cạnh công viên Ngô Gia Tự, TP Bắc Giang (Vinhomes Sky Park); Khu 5,6,7,9 thuộc khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang…

Tỉnh có 14 dự án NƠXH và 2 dự án Khu đô thị có xây dựng NƠXH đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng. Lượng sản phẩm hoàn thành tại các dự án này trong năm 2023 là 2.277 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 140.505 m2. Các dự án lớn đang triển khai như: Khu NƠXH dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (CT1, CT2) ở huyện Việt Yên; Khu NƠXH Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; NƠXH khu dân cư số 3 TP Bắc Giang…

Nguồn: TTXVN

 

 

Bình luận