Thị trường

Bắc Giang mời đầu tư 13 dự án với quy mô lớn

Bắc Giang mời đầu tư 13 dự án với quy mô lớn

BTV (t/h) BTV (t/h) - 14:11, 12/10/2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 3042 về việc Phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư trên địa bàn 06 huyện: Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn.

Theo đó, Bắc Giang kêu gọi thu hút đầu tư 13 dự án với tổng quy mô 427,16ha.

Cụ thể, huyện Tân Yên có 2 dự án với quy mô 17,71ha gồm: Khu dân cư Đồng Diều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên; Đình Tế - Khu dân cư Đồng Đình, thôn Ngõ, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên.

Huyện Yên Thế có 2 dự án với quy mô 14,80ha, gồm: Khu dân cư trung tâm cụm xã Mỏ Trạng, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế; Khu dân cư phía Nam xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế.

Huyện Lục Nam có 3 dự án, quy mô 58,85ha, gồm: Khu đô thị xã Chu Điện giai đoạn 1, huyện Lục Nam; Khu dân cư số 5, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam; Khu dân cư 3, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

Huyện Yên Dũng có 4 dự án, quy mô 259,09 ha, gồm: Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc quy hoạch phân khu 2, thành phố Bắc Giang; Khu 2 thuộc Khu đô thị xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đông Sơn, thành phố Bắc Giang; Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại xã Đông Sơn và Tân Liễu, Tiền Phong, huyện Yên Dũng; Khu đô thị số 5, thị trấn Tân An, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng

Huyện Lạng Giang có 1 dự án, quy mô 5,77 là Khu 3 thuộc khu dân cư trung tâm xã An Hà, huyện Lạng Giang.

Huyện Lục Ngạn có 1 dự án, quy mô 70,94 là Khu đô thị mới Nam thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

 

Ý kiến của bạn