Đô thị

Bắc Giang phê quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền

Bắc Giang phê quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền

Trà Vinh Trà Vinh - 13:33, 02/10/2022

Đô thị Phì Điền có tính chất là trung tâm hành chính mới của huyện Lục Ngạn, khu vực phát triển đô thị sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền (huyện Lục Ngạn) đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới xã Phì Điền và một phần các xã Tân Hoa, Giáp Sơn, Tân Quang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp phần còn lại xã: Giáp Sơn, Tân Hoa.

Phía Nam giáp xã: Tân Quang, Đồng Cốc; phía Đông giáp phần còn lại của xã Tân Hoa và quốc lộ 279; phía Tây giáp xã Giáp Sơn.

Theo quyết định, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.845 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 12.000 người và đến năm 2040 khoảng 15.300 người.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đô thị Phì Điền có tính chất là trung tâm hành chính mới của huyện Lục Ngạn, khu vực phát triển đô thị sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

 

Ý kiến của bạn