Xây dựng & Đời sống

Bắc Giang: Quy định mới về giá nhà tính lệ phí trước bạ

Bắc Giang: Quy định mới về giá nhà tính lệ phí trước bạ

H.Thảo H.Thảo - 15:08, 26/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quá trình thực hiện tính lệ phí trước bạ, nếu giá nhà xây dựng mới có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với mức giá do UBND tỉnh quy định thì Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất gửi Sở Tài chính để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giá nhà tính lệ phí trước bạ được áp dụng cho các loại công trình, như: Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, nhà tạm, công trình phụ.

Trong đó, nhà ở biệt thự có mức lệ phí từ 5.380 - 6.820 đồng/m², nhà chung cư từ 4.280 - 6.820 đồng/m²; nhà ở riêng lẻ từ 2.140 - 5.420 đồng/m², nhà sàn từ 1.160 - 4.520 đồng/m².

Nhà làm việc có lệ phí từ 4.030 - 6.720 đồng/m²; nhà xưởng từ 440 -  2.200 đồng/m²; nhà kho từ 1.220 - 2.200 đồng/m²; nhà tạm từ 550 - 850 đồng/m²; công trình phụ từ 250 - 1.590 đồng/m².

Quyết định trên cũng nêu rõ cách tính tỷ lệ % nhà cũ đã qua sử dụng. Theo đó, nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm đối với nhà biệt thự là 95%, nhà cấp I, II là 90%, nhà cấp III, IV là 80%.

Nhà có thời gian sử dụng từ 5 năm đến dưới 10 năm đối với nhà biệt thự là 85%, nhà cấp I, II là 80%, nhà cấp III, IV là 65%; nhà có thời gian sử dụng từ 10 năm đến dưới 20 năm đối với nhà biệt thự là 70%, nhà cấp I là 60%, nhà cấp II là 55%, nhà cấp III, IV là 35%.

Nhà có thời gian sử dụng từ 20 năm đến 50 năm đối với nhà biệt thự là 50%, nhà cấp I là 40%, nhà cấp II là 35%, nhà cấp III là 25%; nhà cấp IV là 23%; nhà có thời gian sử dụng trên 50 năm đối với nhà biệt thự là 30%, nhà cấp I, II là 25%, nhà cấp III, IV là 20%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Trong quá trình thực hiện tính lệ phí trước bạ, nếu giá nhà xây dựng mới có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với mức giá do UBND tỉnh quy định thì Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất gửi Sở Tài chính để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp” – Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ.

Được biết, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2022 và thay thế Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang cũng lưu ý, trường hợp giá nhà tại hợp đồng mua bán cao hơn giá do UBND tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng mua bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng  mua bán thấp hơn giá do UBND tỉnh hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Ý kiến của bạn