Thị trường

Bắc Ninh bổ sung loạt dự án vào kế hoạch sử dụng đất

Bắc Ninh bổ sung loạt dự án vào kế hoạch sử dụng đất

Kiều Dung Kiều Dung - 10:34, 23/09/2022

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung loạt dự án với diện tích hơn 600 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh bổ sung 107 dự án với diện tích gần 644 ha vào kế hoạch sử dụng đất 2022 của các huyện, thành phố. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, bổ sung 7 dự án.

Theo đó các khu công nghiệp bao gồm: Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II quy mô 82 ha; Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 1 quy mô 30 ha; Khu công nghiệp Yên Phong II-A có quy mô 30 ha; Khu công nghiệp Thuận Thành 1 quy mô 40 ha; Khu công nghiệp Thuận Thành III – khu B quy mô 130 ha.

Các cụm công nghiệp bao gồm: Cụm công nghiệp Vạn Ninh – Cao Đức có quy mô 44 ha; Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ giai đoạn 2 với quy mô 7,5 ha.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có 4 dự án được đăng ký bổ sung mới, bao gồm: Khu thương mại dịch vụ Ample Sun tại huyện Thuận Thành có quy mô 0,5 ha; Khu chợ và dịch vụ thương mại tại huyện Gia Bình có quy mô 1,4 ha; Khu thương mại dịch vụ tổng hợp có quy mô 4,6 ha tại huyện Yên Phong; Khu thương mại dịch vụ do UBND huyện Quế Võ làm chủ đầu tư có quy mô 01 ha.

Ý kiến của bạn