Thị trường

Bắc Ninh có nhiều dự án NƠXH khởi công nhất cả nước

Bắc Ninh có nhiều dự án NƠXH khởi công nhất cả nước

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 01/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTính đến tháng 3/2024, tỉnh Bắc Ninh là địa phương có số dự án NƠXH hoàn thành và số dự án NƠXH khởi công nhiều nhất cả nước với lần lượt là 10 và 15 dự án.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước có 499 dự án NƠXH đã được triển khai với quy mô hơn 411 nghìn căn.

Trong đó, số lượng dự án hoàn thành 72 dự án với quy mô hơn 38 nghìn căn; Số lượng dự án đã khởi công xây dựng 129 dự án với quy mô hơn 114 nghìn căn; Số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 298 dự án với quy mô 258 nghìn căn.

Bộ Xây dựng đánh giá, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương việc phát triển NƠXH trong thời gian vừa qua đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng NƠXH.

Một số địa phương có kết quả NƠXH hoàn thành tích phải kể đến như: Bắc Ninh 10 dự án, 6 nghìn căn; Hà Nội 5 dự án, 5,2 nghìn căn; Hải Phòng 4 dự án, 5,4 nghìn căn; Khánh Hòa 4 dự án, 3,1 nghìn căn; Tây Ninh 5 dự án, 2,1 nghìn căn...

Khu NƠXH của Viglacera đầu tư tại Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, một số địa phương có nhiều dự án được khởi công xây dựng như: Bắc Ninh 15 dự án, 10,5 nghìn căn; Bắc Giang 5 dự án, 12,4 nghìn căn; Thanh Hóa 9 dự án, 4,9 nghìn căn; Đồng Nai 8 dự án 9 nghìn căn; Bình Dương 7 dự án, 6,5 nghìn căn; Hải Phòng 7 dự án, 11,6 nghìn căn.

Ngoài ra, một số địa phương có nhiều dự án được chấp thuận chủ trương, trong đó phải kể đến như: Hà Nội 28 dự án, 22,8 nghìn căn, Bắc Giang 15 dự án, 16,3 nghìn căn; Hải Phòng 17 dự án, 26,3 nghìn căn; Nghệ An 20 dự án, 19,8 nghìn căn; Bình Định 28 dự án, 24,6 nghìn căn; Đồng Nai 13 dự án, 18 nghìn căn; Bình Dương 22 dự án, 13,6 nghìn căn; Long An 21 dự án, 15,5 nghìn căn...

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bản cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ NƠXH.

Sau Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030” năm 2024, ngày 22/02, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương tích cực triển khai các mục tiêu của Đề án.

 

Ý kiến của bạn