Bám sát ý tưởng hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

13:46 22/02/2024
Đối với định hướng phát triển các phân khu chức năng của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ Xây dựng cho rằng cần bám sát ý tưởng hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh (QHCK - Trà Lĩnh), tỉnh Cao Bằng.

Theo Bộ Xây dựng, đồ án QHCK - Tà Lùng đã cơ bản bám sát tính chất, định hướng các khu chức năng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022 (gọi tắt là QHC-295).

Tuy nhiên để có cơ sở phê duyệt đồ án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo tuân thủ các hiệp định liên quan về biên giới, cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc; rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ góp ý của các Sở, ngành, UBND các địa phương có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, nhà ở…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập quy hoạch rà soát, bổ sung đánh giá hiện trạng sử dụng đất, trong đó liên quan đến đất rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); xác định các vùng bảo vệ, cấm xây dựng (các khu vực an ninh quốc phòng, khu vực có nguy cơ sạt lở…).

Đối với phần rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan, theo Bộ Xây dựng, cần có đánh giá sự phù hợp với các cấp độ quy hoạch; đặc biệt cần bổ sung thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án tại khu vực lối mở Long Bang và lối mở Nà Ráy (Trung Quốc).

Đối với định hướng phát triển các phân khu chức năng, cần bám sát ý tưởng hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh - Long Bang) được xác định tại QHC-295, trong đó Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh - Long Bang được được đề xuất xây dựng theo nguyên tắc “chức năng đối xứng, kết hợp hữu cơ”, hình thành 5 khu chức năng lớn như dịch vụ tổng hợp cửa khẩu, thương mại qua biên giới, logistics qua biên giới, gia công xuất nhập khẩu và du lịch qua biên giới.

Về một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ cơ sở xác định dự báo quy mô dân số, xác định chỉ tiêp áp dụng khu vực lập quy hoạch trên (khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh) đảm bảo tuân thủ theo QHC-295.

Đồng thời rà soát một số lô đất khu vực dân cư hiện trạng (lô đất OH 1.13); lô đất phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại (lô đất KB 2.01; TMDV1.017) chưa phù hợp với QHC-295; rà soát các lô đất phát triển công nghiệp (lô CN 2.01-2.06) vào khu vực đất rừng phòng hộ.

Bổ sung giải pháp, làm rõ vị trí, quy mô khu vực phát triển nhà ở xã hội, khu tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, theo Bộ Xây dựng, cần bổ sung nguyên tắc, giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với các khu vực cửa khẩu, lối mở (khu vực cửa ngõ), công trình quốc môn gắn với trạm kiểm soát liên hợp… (công trình điểm nhấn). Việc phát triển các khu chức năng sát khu vực cửa khẩu, đường biên giới cần lưu ý đảm bảo quốc phòng an ninh.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương nghiên cứu đưa ra các nguyên tắc, các yêu cầu đặc thù của một khu kinh tế cửa khẩu (hình thành cửa khẩu quốc tế); nội dung nghiên cứu phải lựa chọn, hạn chế sao chép các nội dung không liên quan đến đồ án QHCK - Trà Lĩnh; bổ sung các yêu cầu về quản lý kiến trúc cho từng khu vực theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

Đồ án cũng cần bổ sung danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn ngắn hạn, các dự án hạ tầng khung, các giải pháp thực hiện quy hoạch, đặc biệt giải pháp huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn.

Ngày 28/12/2023, cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) được hai bên công bố nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Trước đó, ngày 02/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 295/QĐ - TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040.

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng có các cửa khẩu quốc tế: Tà Lùng, Trà Lĩnh, sẽ quy hoạch nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn lên thành cửa khẩu quốc tế. Ngoài ra, còn có các cửa khẩu chính là: Sóc Giang, Pò Peo; cửa khẩu là Hạ Lang và Nà Lạn.

Theo quyết định, sẽ quy hoạch khu chế xuất tại cửa khẩu Trà Lĩnh, 04 cụm công nghiệp tại huyện Quảng Hòa (thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận, xã Đại Sơn, xã Cách Linh); phát triển các khu dịch vụ logistics, tập trung tại Tà Lùng, Trà Lĩnh.

Đồng thời quy hoạch hệ thống kho bãi tại tất cả các cửa khẩu, lối mở. Tổng diện tích các khu logistics, kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa trong Khu kinh tế là khoảng 380 - 400 ha.

Bình luận