Bàn giao 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ LĐTB&XH

19:04 26/06/2024
Chiều 26/6, đã diễn ra Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bàn giao 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ LĐTB&XH
Ký kết bàn giao, tiếp nhận 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Bộ LĐTB&XH.

Dự buổi lễ, về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng; về phía Bộ LĐTB&XH có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, cùng đại diện Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính…

Theo biên bản, hai bên thống nhất bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Bộ LĐTB&XH quản lý theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

10 đơn vị bàn giao gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama II, Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Biên bản nêu rõ, bàn giao nguyên trạng toàn bộ về tổ chức, nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tài chính, tài sản, đầu tư và các nội dung khác có liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng và các đơn vị được chuyển giao chịu trách nhiệm về số liệu bàn giao có liên quan kể từ ngày 30/6/2024 trở về trước. Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm về các số liệu phát sinh của các đơn vị được tiếp nhận kể từ ngày 01/7/2024.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, để đảm bảo yêu cầu quản lý, đào tạo, Bộ Xây dựng đã tổ chức quán triệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bàn giao 10 trường cao đẳng, trung cấp về trực thuộc Bộ LĐTB&XH quản lý.

Sau lễ bàn giao, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn Bộ LĐTB&XH, các Bộ, ngành liên quan và cơ quan chuyên môn của hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  

“Tôi mong muốn lãnh đạo Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị mới tiếp nhận sớm ổn định, duy trì hoạt động, tiếp tục phát triển, đóng góp vào nhiệm vụ chung của Bộ LĐTB&XH” -  Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.  

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ.

Cám ơn Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành đã phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ ký kết bàn giao, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, buổi lễ hôm nay có ý nghĩa là cột mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo đối với 10 trường cao đẳng, trung cấp được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về Bộ LĐTB&XH.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, 10 trường được chuyển giao sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bộ và ngành LĐTB&XH.  

“Bộ LĐTB&XH sẽ tạo điều kiện tối đa cho các trường, trên tinh thần không gây xáo trộn về nhân sự để các trường ổn định công tác; và cởi mở hết sức về cơ chế trên tinh thần tuân thủ pháp luật”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đại diện các trường.

Ngày 25/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về Bộ LĐTB&XH và các địa phương để quản lý theo quy định.

Cũng theo Quyết định, Bộ LĐTB&XH và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) có trách nhiệm, tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về Bộ LĐTB&XH và các địa phương để quản lý theo quy định.

Quyết định yêu cầu, hoàn thành việc sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2024.

Theo Nghị định số 62/2022/NĐ-CP, Bộ LĐTB&XH là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bình luận