Hạ tầng

Bàn giao chỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long

Bàn giao chỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long

BTV BTV - 12:17, 24/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long là nút giao liên thông khác mức dạng hoa thị hoàn chỉnh.

Ngày 22/9, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500.

Chỉ giới đường đỏ của nút giao được xác định thông qua các thông số kỹ thuật, kích thước, kết hợp với nội suy và các điều kiện khống chế thể hiện chi tiết trên bản vẽ. Đối với Đại lộ Thăng Long nằm ngoài phạm vi nút giao, sẽ được xác định theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cần tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ nút giao trong dự án. Trong trường hợp có sự thay đổi, vi chỉnh, cho phép cập nhật chỉ giới đường đỏ điều chỉnh tuyến đường vào báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng để trình duyệt và cập nhật vào các hồ sơ bản vẽ khác có liên quan.

Cắm mốc giới nút giao sẽ được thực hiện đồng thời với thực hiện thu hồi đất, GPMB thuộc dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn tuyến trên địa phận TP Hà Nội.

Việc bàn giao chỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long, đồng thời cũng là mốc giới là cơ sở để huyện Hoài Đức triển khai công tác GPMB tại 2 xã An Thượng và Song Phương, nhằm đạt yêu cầu TP Hà Nội giao là đến tháng 6/2023 đạt 70% và chậm nhất đến ngày 31/12/2022 phải hoàn thành 100%, bàn giao cho chủ đầu tư.

Ý kiến của bạn