Thị trường

Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

20:34, 18/01/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMới đây, Bộ Công Thương đã ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm” kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT. Quy chuẩn mang ký hiệu QCVN 05:2020/BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Ảnh minh họa.

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo quy chuẩn, các hóa chất nguy hiểm được phân loại theo hệ thống GHS. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm như: dễ nổ; ôxy hóa mạnh; ăn mòn mạnh; dễ chảy; độc cấp tính, độc mãn tính; gây kích ứng với con người; gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; tích luỹ sinh học; ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; độc hại đến môi trường.

 

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu về tài liệu, bảng, biển báo; yêu cầu khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm; yêu cầu về ứng phó sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường; yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu về thiết bị;  yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hàng hóa; yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ; yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh sử dụng và bảo quản hóa chất ăn mòn; yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh sử dụng và bảo quản hóa chất độc; yêu cầu an toàn đối với phương tiện chứa hóa chất ngoài trời; yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm; yêu cầu an toàn trong quá trình xếp, dỡ hóa chất nguy hiểm.

Từ khóa an toàn
Ý kiến của bạn