Chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai dự án đường sắt đô thị

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai dự án đường sắt đô thị

An Thảo An Thảo - 09:37, 15/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP.HCM được thực hiện thông qua công tác kiểm tra thực tế tại các Dự án, tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP.HCM (Tổ công tác) vừa ký Quyết định số 65/QĐ-TCTĐSĐT ngày 14/5/2024 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Theo đó, Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 2, Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của Quyết định số 62/QĐ-BCĐCTTĐQG ngày 04/5/2024 của Trưởng Ban chỉ đạo về việc thành lập Tổ công tác.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua công tác kiểm tra thực tế tại các Dự án, tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác giúp việc là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Tổ công tác gồm Tổ trưởng, các Tổ phó và các thành viên theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 62/QĐ-BCĐCTTĐQG.

Quyết định nêu rõ, Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Trong khi đó, Tổ phó Tổ công tác thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được Tổ trưởng Tổ công tác phân công. Giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ công tác.

Về tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ, Tổ công tác tổ chức họp để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp, Tổ trưởng Tổ công tác quyết định mời các thành viên Tổ công tác có liên quan và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, cá nhân khác tham dự cuộc họp của Tổ công tác.

Trường hợp không tổ chức họp, thành viên Tổ công tác có ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Hình thành mạng lưới đường sắt đô thị được xem là một trong những trọng tâm ưu tiên trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. 

Hà Nội đã quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có các tuyến đi qua khu vực trung tâm như: Yên Viên-Ngọc Hồi, Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, Văn Cao-Hòa Lạc... Hiện nay, đã có 1 tuyến đường sắt đô thị hoàn thành là tuyến Cát Linh-Hà Đông với chiều dài 13km và đang thi công tuyến Nhổn-ga Hà Nội, dự kiến sớm đưa vào hoạt động. 

Trong khi đó, theo quy hoạch, từ nay đến năm 2060, TP.HCM sẽ thực hiện 10 tuyến metro (hơn 510km) với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 824.000 tỷ đồng (khoảng 34,39 tỷ USD). Đến nay, Thành phố mới triển khai được 2 tuyến metro là tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). 

Đường sắt đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách với số lượng lớn mà còn kết nối với các phương thức vận tải công cộng khác, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ý kiến của bạn