Chỉ đạo điều hành

Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Lê Thư Lê Thư - 09:43, 08/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích được lựa chọn để khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 49/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Trong đó, đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ KH&ĐT và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai lập dự án; trong đó xác định rõ cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư cho giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành trước ngày 31/3/2024. 

Đối với Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, Thủ tướng giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Bộ KH&ĐT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai lập dự án; trong đó xác định rõ cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư cho giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành trước ngày 31/3/2024. 

Trên cơ sở đó, giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 2 dự án nêu trên trước ngày 15/04/2024 để tỉnh Điện Biên khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra.

Thủ tướng giao Bộ VHTT&DL và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập Tổ công tác để trực tiếp làm việc, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai lập 02 dự án nêu trên, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ngoài các dự án, công trình do Trung ương hỗ trợ đầu tư, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Điện Biên lựa chọn một số công trình, dự án của địa phương để khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra.  

Đồng thời rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình "Mái ấm tình nghĩa, an sinh xã hội", thực hiện dứt điểm và hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/4/2024.

Ý kiến của bạn