ISSN 2734-9888

Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc thiểu số

Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc thiểu số

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVùng miền núi phía Bắc là nơi sinh sống của 29 dân tộc thiểu số với tổng dân số hơn 7 triệu người, với các đặc điểm văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán phong phú, các hình thức kiến trúc nhà ở truyền thống rất đa dạng, mang tính đặc trưng của từng dân tộc.

Ý kiến của bạn